Fórum témák

» Több friss téma
Fórum » STM32 Discovery Kit programozása
 
Témaindító: lolhun1988, idő: Feb 11, 2011
Lapozás: OK   7 / 7
(#) elektros90 válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
 
Szuper, köszi. Nekem valami más csomag volt ezekkel, de már a Keil v5-höz, a 4-essel nemtudtam megnyitni.
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 22, 2016 /
 
Sziasztok!

Végülis megoldottam amit szerettem volna, hardverista létemre. Küldöm is a kódot, hátha mást is érdekelne. Ez így nincs benne a mintákban, de jó támpontot adnak. Várok hozzáfűzéseket/tanácsokat a tapasztalt kolegáktól mit lehetne/kellene másképp a jövőben. (Azt tudom, hogy az egész átláthatóbb lenne, ha függvényekbe rendezném.)
A célnak megfelel. Amelett, hogy sokat megtanultam belőle, egy hirtelen dataloggerra volt szükségem. Szerintem megfelel, nem kell nagyon pontosság. A logolást az STM Studio applikációval oldottam meg. Jövőben tervezem az USB-s kommunikáció és a DMA implementációját.

 1. #include "stm32f4xx.h"
 2.  
 3. volatile int it_counter = 0;
 4. volatile uint8_t ADC_StartFlag = 0;
 5. volatile uint16_t ADC1_ConversionValue = 0;
 6.  
 7. void TIM2_IRQHandler(){                 //Timer 2 megszakitas kezelese
 8.         TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //Megszakitast jelzo bit torlese
 9.         GPIO_ToggleBits(GPIOG, GPIO_Pin_13)//LED bekapcsolasa - csak hogy lassam a mukodest...
 10.         }
 11.  
 12. void ADC_IRQHandler(){    //ADC megszakítás kezelés
 13.         ADC1_ConversionValue = ADC_GetConversionValue(ADC1); //Eredmeny kiolvasasa
 14.         ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_EOC);        //Megszakitast jelzo bit torlese
 15.         GPIO_ToggleBits(GPIOG, GPIO_Pin_14);    //LED bekapcsolasa - csak hogy lassam a mukodest...
 16.         }
 17.  
 18. int main(void){ 
 19.        
 20.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // Ora inicializalas
 21.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE); // Ora inicializalas
 22.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE)// Ora inicializalas
 23.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE)// Ora inicializalas
 24.        
 25.         GPIO_InitTypeDef LEDoutput;     //LED pinek inicializalasa a szignalizacio erdekeben
 26.         LEDoutput.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 27.         LEDoutput.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 28.         LEDoutput.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
 29.         LEDoutput.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 30.         LEDoutput.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;
 31.         GPIO_Init(GPIOG, &LEDoutput);
 32.        
 33.         GPIO_InitTypeDef ADC_input;     //Analog pin inicializalasa az ADC szamara
 34.         ADC_input.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
 35.         ADC_input.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
 36.         ADC_input.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 37.         ADC_input.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;
 38.         GPIO_Init(GPIOA, &ADC_input);
 39.        
 40.         ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; //ADC inicializalas
 41.         ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
 42.         ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
 43.         ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
 44.         ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
 45.         ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
 46.        
 47.         ADC_InitTypeDef ADC1_InitStruct; //ADC1 inicializalas
 48.         ADC1_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
 49.         ADC1_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
 50.         ADC1_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising;
 51.         ADC1_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_TRGO;
 52.         ADC1_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1;
 53.         ADC1_InitStruct.ADC_Resolution  =  ADC_Resolution_12b;
 54.         ADC1_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
 55.         ADC_Init(ADC1, &ADC1_InitStruct);
 56.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
 57.         ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
 58.        
 59.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM2_InitStruct;        //TIM2 inicializalas
 60.         TIM2_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
 61.         TIM2_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 62.         TIM2_InitStruct.TIM_Period =    100 - 1;
 63.         TIM2_InitStruct.TIM_Prescaler  =  450-1;
 64.         TIM2_InitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
 65.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM2_InitStruct);
 66.         TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
 67.         TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update , ENABLE);
 68.  
 69.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //Timer2 megszakitasok inicializalasa
 70.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
 71.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 72.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
 73.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 74.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 75.        
 76.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn; //ADC megszakitasok inicializalasa
 77.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 78.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
 79.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 80.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 81.  
 82.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE)//Timer 2 engedelyezese
 83.         ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);      //ADC1 engedelyezese
 84.        
 85.         while(1)
 86.         {
 87.         }
 88. }
(#) elektros90 hozzászólása Okt 16, 2016 /
 
Sziasztok!

Van valakinek tapasztalata CMSIS könyvtár használatával Keil környezeten belül? Konkrétan a beállításokra és arra lennék kíváncsi mit kell includolni. A fir filter es math könyvtárakkal szeretnék tapasztalatot szerezni. Letöltöttem a példaprogramot, de hibát dob, hogy
Idézet:
„.\firfilter.axf: Error: L6218E: Undefined symbol arm_fir_init_f32 (referred from arm_fir_example_f32.o).”
(#) elektros90 hozzászólása Nov 17, 2016 /
 
Sziasztok,
most az UART implementációjánál ütköztem problémába. A küldés működik, viszont a fogadás nem. A probléma az, hogy fogadáskor nem jut el a megszakításhoz. Pedig ha USART_IT_TXE interruptot állítok be, akkor eljut. Tehát az IRQ konfigurációmmal nincs probléma. RXNE esetén már más a helyzet.

 1. #include "stm32f4xx.h"
 2. #include <stdio.h>
 3.  
 4. #define MESSAGE1 "Hello!"
 5. #define MESSAGE2 "UART4 Initialized Successfully!"
 6.  
 7. #define UART4_Port GPIOA
 8. #define UART4_Tx_Pin GPIO_Pin_0
 9. #define UART4_Rx_Pin GPIO_Pin_1
 10. #define UART4_BaudRate 9600
 11.  
 12. #define LED3_Pin GPIO_Pin_13
 13. #define LED4_Pin GPIO_Pin_14
 14. #define LED_Port GPIOG
 15.  
 16. #define LED3_On() LED_Port->BSRRL = LED3_Pin
 17. #define LED4_On() LED_Port->BSRRL = LED4_Pin
 18.  
 19. #define MAX_STRLEN 12 // this is the maximum string length of our string in characters
 20. volatile char received_string[MAX_STRLEN+1]; // this will hold the recieved string
 21.  
 22. void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, volatile char* str){
 23.  
 24.         while(*str){
 25.                 // wait until data register is empty
 26.                 while(!(USARTx->SR & USART_FLAG_TXE));
 27.                 USARTx->DR = (*str++ & (uint16_t)0x01FF);
 28.         }
 29. }
 30.  
 31.  
 32.  
 33. void UART4_Init()
 34. {
 35.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 36.                 USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
 37.                 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 38.                
 39.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
 40.                 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
 41.                
 42.                 GPIO_PinAFConfig(UART4_Port, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_UART4);
 43.                 GPIO_PinAFConfig(UART4_Port, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_UART4);
 44.        
 45.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = UART4_Tx_Pin | UART4_Rx_Pin;
 46.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
 47.                 GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 48.                 GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 49.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
 50.                 GPIO_Init(UART4_Port, &GPIO_InitStruct);
 51.                
 52.                 USART_InitStruct.USART_BaudRate = UART4_BaudRate;
 53.                 USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
 54.                 USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
 55.                 USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
 56.                 USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
 57.                 USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
 58.                 USART_Init(UART4, &USART_InitStruct);
 59.                
 60.                 USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);
 61.                
 62.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
 63.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 64.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
 65.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 66.                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 67.                
 68.                 USART_Cmd(UART4, ENABLE);
 69. }
 70.  
 71. void LED_Init()
 72. {
 73.                 GPIO_InitTypeDef LED_InitStruct;       
 74.        
 75.                 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
 76.                
 77.                 LED_InitStruct.GPIO_Pin = LED3_Pin | LED4_Pin;
 78.                 LED_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 79.                 LED_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 80.                 LED_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 81.                 LED_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
 82.                 GPIO_Init(LED_Port, &LED_InitStruct);
 83. }
 84.  
 85.  
 86.  
 87. int main(void){
 88.                 LED_Init();
 89.                 UART4_Init();
 90.                 USART_SendString(UART4, MESSAGE1);
 91.                 USART_SendString(UART4, MESSAGE2);
 92.        
 93.        
 94.                 while(1)
 95.                 {
 96.  
 97.                 }
 98.  
 99. }
 100.  
 101. void UART4_IRQHandler(void)
 102. {
 103.           LED3_On();
 104.                 if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE))
 105.                 {
 106.                                         LED4_On();
 107.                 }
 108. }
(#) kapu48 válasza elektros90 hozzászólására (») Nov 17, 2016 /
 
Probáld igy:
 1. void UART4_IRQHandler(void)
 2. {
 3.           LED3_On();
 4.      if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET){
 5. ...
(#) elektros90 válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 17, 2016 /
 
Nem jó. Eszembe jutott megnézni az STM Cube-ban a 429 Disco boardot (ezt használom) és csak az UART5 szabad. Azzal működik szépen.

Módosítottam az IRQ handlert, hogy minden egyes lenyomást vissza küldjön a terminálba. Nemtudom mennyire jó megoldás ez a reális gyakorlatban, de működik. Enter esetén "\n\r" karaktereket kell küldenie. Lehet, hogy a küldést main() -ból kellene intézni.
(#) elektros90 hozzászólása Jan 4, 2017 /
 
Sziasztok! Boldog új évet kívánok.

Most az STM32F429disco boardon található gyro szenzorral szórakozok. SPI-al kommunikálok vele. A kommunikáció végülis működik, de van 2 eset:
1.)
 1. uint16_t SPI_Send(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t data)
 2. {
 3.         SPI_WAIT(SPIx);
 4.         SPIx->DR = data;
 5.         SPI_WAIT(SPIx);
 6.         data = SPIx->DR;
 7.         return data;
 8. }
 9.  
 10. uint8_t L3GD20_SPI5_Read(uint8_t address)
 11. {
 12.         uint8_t data;
 13.         L3GD20_SPI_NCS_PIN_Low();
 14.         SPI_Send(SPI5, address | L3GD20_CMD_Read);
 15.         data = SPI_Send(SPI5 ,0xFF);
 16.         L3GD20_SPI_NCS_PIN_High();
 17.         return data;
 18. }


Ebben az esetben megvalósul a társalgás, meg is kapom a választ.

2.)

 1. uint16_t SPI_Send(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t data)
 2. {
 3.         SPI_WAIT(SPIx);
 4.         SPIx->DR = data;
 5. }
 6.  
 7. uint16_t SPI_Receive(SPI_TypeDef* SPIx)
 8. {       
 9.         uint16_t data;
 10.         SPI_WAIT(SPIx);
 11.         data = SPIx->DR;
 12.         return data;
 13. }
 14.  
 15. uint8_t L3GD20_SPI5_Read(uint8_t address) {
 16.         uint8_t data;
 17.         L3GD20_SPI_NCS_PIN_Low();
 18.         SPI_Send(SPI5, address | L3GD20_CMD_Read);
 19.         SPI_Send(SPI5, 0xFF);
 20.         data = SPI_Receive(SPI5);
 21.         L3GD20_SPI_NCS_PIN_High();
 22.         return data;
 23. }

Ebben az esetben is van kommunikáció, de a data 0 val tér vissza.

A jelfolyam mindkét esetben egyforma. Lásd melléklet.

Miért rossz a 2. megoldás?
(#) TonyC hozzászólása Feb 6, 2017 /
 
Sziasztok!

Most kezdek ismerkedni az STM32F0 Discovery board-al.
Azon belül is a Standard Peripheral Driver-ekkel.
A portok beállítását is ezekre bíznám (stm32f0xx_gpio.h és stm32f0xx_rcc.h).

Kód:
 1. #include "stm32f0xx.h"
 2. #include "stm32f0xx_gpio.h"
 3. #include "stm32f0xx_rcc.h"
 4.  
 5. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 6.  
 7. int main(void)
 8. {
 9.  
 10.          RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
 11.  
 12.             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
 13.             GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
 14.             GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 15.             GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 16.             GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
 17.             GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
 18.  
 19.             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
 20.             GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
 21.             GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 22.             GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 23.             GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
 24.             GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
 25.  
 26.  
 27.  
 28.   while (1)
 29.   {
 30.  
 31.  
 32.  
 33.   }
 34. }


A problémám az,hogy a "GPIO_Init" és "RCC_AHBPeriphClockCmd" hibádzik a fordítónak.
Undefined reference hibát kapok rájuk.
Holott ezek ott vannak az include fájlokban.
A neten fellelhető példaprogramokban is így használják.
Tudom,hogy a regiszterek beállításával is meg lehetne oldani,de így is működni kellene neki.
Atollic-ban és Keil-ben is ugyan ez a hiba.
Szerintetek mit ronthatok el?

Üdv.:TonyC!
(#) kapu48 válasza TonyC hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
 
Hozzá kel adnod a használni kívánt fájlokat:
Add Source Files to Project
(#) TonyC válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
 
Hozzá vannak adva. Látja is őket.
A mode,speed,type,pu/pd beállításokkal nincs is baja.
Csak azzal a kettővel,amit írtam.

Üdv.:TonyC!
(#) elektros90 válasza TonyC hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
 
Hozzá kell adni a *.c fájlokat is. Valamint az stm32f0xx_conf.h fajlban kikommentelni az rcc es gpio fajlok include-ját.
(#) dzsonszpartan hozzászólása Márc 7, 2017 /
 
Sziasztok!

A napokban kezdtem el ismerkedni az STM32 vezérlőkkel és a hozzá tartozó alap könyvtárakkal.

Jelen pillanatban a GPIO-k adott belső perifériákhoz való illesztését bújom ("I/O pin multiplexer and mapping") és ennek a konfigurálása nem teljesen világos a számomra.

Adott pl. hogy én a USART 1-et szeretném használni, melyhez valamely 2 db GPIO lábat hozzárendelek az Rx és Tx vonal megvalósítása érdekében, a "GPIO_PinAFConfig()" függvény segítségével. Ezzel önmagában még nincsen problémám, azonban számomra ebből még nem derül ki, hogy konkrétan melyik láb lesz a majdani Rx és Tx lábam, csak azt látom ebből, hogy 2 láb hozzá lett multiplexálva a USART 1-hez és ennyi.

Fel tudna ebben valaki világosítani? Vélhetően átsiklottam valami felett a Reference manual-ban.
(#) cimopata válasza dzsonszpartan hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
 
(#) dzsonszpartan válasza cimopata hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
 
Köszönöm szépen a gyors segítséget!

Ezek szerint erre a válasz nem a Reference Manual-ban van/volt.
(#) tlorincz72 hozzászólása Nov 13, 2017 /
 
Keresek jóárasított (használt) STM32 F4 discovery kitet megvételre!
Kérem,hogy magánban írjanak.
Köszönöm!
(#) petitrial hozzászólása Márc 31, 2018 /
 
Sziasztok!
STM32F051-el szeretnék 10 db 25 kHz-es PWM jelet elkapni. Használjam a beépített Capture hardvert megszakításokkal (ez ugye 20 * 25000 megszakítás másodpercenként) vagy RC tagokkal konvertàljam ôket analóg jellé és használjam az ADC-t? Melyik a jobb ötlet szerintetek?
Következő: »»   7 / 7
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
Lapoda.hu     XDT.hu     HEStore.hu