Fórum témák

» Több friss téma
Lexikon
Keresés
1. zaj

(zavar). 1. Az információelméletben kialakult szemléletmód alapján (csatorna, zajmentes csatorna, átviteli hiba) zajnak tekinthető mindaz, ami az információt hordozó jeltől eltér. Ez az igen általános megfogalmazás konkréttá tehető, ha a -okat a létrehozó fizikai okok alapján tárgyaljuk és összetett rendszereknél figyelembe vesszük a zajok keletkezési helyét és hatását a jelre.
A zajok felosztása például a létrehozó fizikai okok alapján a következő: akusztikai; mechanikai; elektromos. Az elektromos zajok csoportjába tartozik: a termikus zaj, a - sörétzaj, az árameloszlási zaj, a flickerzaj, az áthallási zaj, az intermodulációs zaj.

2. A hasznos, átvinni kívánt frekvenciasávban fellépő minden nemkívánatos feszültség -. Véletlenszerűnek nevezik, ha az összetevők frekvenciája, amplitúdója, fázisa az időben véletlenszerűen változik. Különleges esete a fehérzaj. Objektív mértéke a különböző frekvenciájú összetevők teljesítményének öszszege. Szubjektív mértékét, azaz az emberi fülre gyakorolt hatását pszofométerrel állapítják meg. Eredetét tekintve a zaj lehet külső és áramköri. A külső zajok lehetnek a jelátviteltől független, villamos eredetűek, mint az érintkezők sercegése, mikrofonzaj, idegen zavarforrásból származó, pl. nagyfeszültségű villamos hálózatból stb. A zajok másik csoportja nem villamos eredetű, mint pl. a teremzaj. Az áramköri zajok szokásos osztályozása: alapzaj, áthallási zaj, és torzítási zaj. Az átvitel minőségének egyik legfontosabb jellemzője a zajmentesség. Távbeszélő áramkörökre a CCITT az áramkör végén megengedett zajfeszültséget írja elő.

3. Minden olyan hangjelenség, amelynek frekvenciaösszetétele folytonos jellegű, szemben a zenei hangokkal, amelyeknél az összetevők részben vagy egészben egymásnak egész számú többszörösei (összetett hang). A zaj szubjektív hatása közvetett úton, élettani mérésekkel, a légzés, a szívműködés, a vérnyomás változásának mérésével, vagy az aktivitás, a munkateljesítmény-változás vizsgálatával értékelhető.


Lásd még:
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
Lapoda.hu     XDT.hu     HEStore.hu