Fórum témák

» Több friss téma

Hobbielektronika.hu online magazin és fórum általános szerződési és felhasználási szabályzata (ÁSZF)

(Hatályos: 2017. május 7-től, módosítva: 2019. december 16-án)

Preambulum

A Hobbielektronika.hu fenntartói és kiadói ("Kiadók") engedélyezik a Hobbielektronika.hu domain alatti oldalakra látogató felhasználók ("Felhasználók") számára az utóbbiakon keresztül megjelenő anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói ("Felhaszálók") pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások ("Szolgáltatások") használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

A Felhasználók rendelkezhetnek Felhasználói fiókkal, melyet regisztráció keretében e-mail cím és a létrehozandó fiókra vonatkozó jelszó megadásával készíthetnek.

Üzemeltető, fenntartó, kiadó, szolgáltató: BioDigit Kft (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32, EMG Ipari Park, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-664283, Adószám: 12302275-2-42)

Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartása száma: NAIH-60448/2012

Tárhelyszolgáltató: BioDigit Kft (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32, EMG Ipari Park, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-664283, Adószám: 12302275-2-42)

Nyújtott szolgáltatás („Szolgáltatás”): hobbielektronika.hu internetes felületek teljes szolgáltatása.

Felhasználó: olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói fiókkal rendelkezik, függetlenül annak tényleges használatától.

Felhasználói fiók: Felhasználó által a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásban jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó egyedi, személyes hozzáférési lehetőség. A Felhasználói fiók szükséges előfeltétele a weboldalon található egyes szolgáltatások használatához.

Felhasználói tartalom: minden olyan adat, fájl, hivatkozás melyet a Felhasználó a Szolgáltatás segítségével létrehoz, annak használata során az Üzemeltető számítógépes hálózatában, rendszerében létrehoz, illetve megváltoztat.

Látogató: Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást (akár részlegesen) igénybevevő természetes személy vagy szervezet, mely Felhasználói Fiókkal nem rendelkezik.

Adminisztrátor, Moderátor: Az Üzemeltető által kinevezett, a Felhasználónál magasabb jogosultságokkal rendelkező Felhasználó.

Moderáció: Azon tevékenység, melyet az Üzemeltető, illetve az Adminisztrátor a szabályok betartása illetve az oldal helyes működésének megőrzése érdekében végez. Bővebben lásd: Moderációs alapelvek.

I. Általános rendelkezések

1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók létrehozásával és a weboldal látogatásával elismeri és elfogadja, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, tartalmát megértette és vállalja, hogy az maradéktalanul betartja.

2. Abban az esetben amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét, elérésében (IP tiltás, proxy korlátozás) illetve a Felhasználói Fiók felfüggesztésével korlátozhatja.

3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan, előzetes tájékoztatás nélkül a naprakészen tartás érdekében megváltoztassa, melyről a Felhasználókat utólag írásban értesíti. Az értesítés módja az alábbiak lehetnek: bejelentkezést követően értesítő megjelenítése, e-mailen keresztüli üzenet formájában, a Szolgáltatáson belül működő privát üzenet rendszeren keresztüli azonnali üzenet formájában, azonnali rendszerüzenet formájában, láblécben elhelyezett változtatásról tájékoztató szövegrészleg létrehozása, vagy az ÁSZF elején kiemelten változtatási megjegyzés keretében.

3/1. A Felhasználó a megváltoztatott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználó fiók további használatával automatikusan elfogadja.

3/2. Amennyiben a Felhasználó a megváltoztatott ÁSZF-et valamely okból nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói fiókjába nem lép be, nem készít újat, és Felhasználóként nem használja tovább a Felhasználói fiók szükségességével nem korlátozott részeket.

4. Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás alapértelmezés szerint térítésmentes, az Üzemeltető ingyenesen biztosítja a Látogató és a Felhasználó számára.

5. A Felhasználó kizárólag egy Felhasználói fiókkal rendelkezhet.

6. A Felhasználó a Felhasználó tartalomért teljeskörűen felel.

7. A Szolgáltatás keretein belül megjelenő Felhasználói tartalmak, információk információtechnológiai okokból törlésüket követően is elérhetőek maradhatnak más Üzemeltetőtől független szolgáltatásokban. Ilyenek: Cache-elés, keresőmotorok tárolt változatai, stb.

8. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával lemond a szerzői jogainak vagyoni részéről az általa létrehozott Felhasználói tartalommal kapcsolatban, anyagi kárigényt, nem támaszt az Üzemeltető felé, ezzel együtt az Üzemeltetőnek korlátlan felhasználási jogot ad. Korlátlan felhasználási jog kiterjedhet az alábbiakra: terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás. A nyilvános előadás kizárólag a Hobbielektronika.hu weboldalán történő megjelenítésre, a közvetítési és tartalomszolgáltatási feladattal összefüggő módon történik.

9. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben semmilyen anyagi követelést nem támaszthat. Különösképpen a Szolgáltatásban fellelhető információk aktualitásáért, megbízhatóságáért, Szolgáltatás használatából eredő károkért és költségekért, a Szolgáltatás leállása, a Szolgáltatás időszaki elérhetetlensége, hibás működése, megváltoztatása esetén keletkező károkért, Moderációért, vagy annak hiányáért.

10. A Felhasználó tartalom nyelve magyar. Ettől eltérni kizárólag eseti jelleggel, indokolt esetben lehet.

11. Amennyiben a Felhasználó tartalom miatt állami szerv, más személy, szervezet vagy jogtulajdonos eljárást indít, illetve elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az így keletkezett, őt terhelő költségeket a Felhasználóra továbbháríthatja.

12. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető kizárólag saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki, fogadja el. Ez különösen igaz külföldi jogtulajdonos által támasztott szerzőjogi esetekben.

13. Online nyújtott Szolgáltatás révén a Felhasználó vállalja, hogy saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, és tartja be a Felhasználói tartalmak esetében.

14. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket, látogatottság auditálását végző követőkódokat a Felhasználó semmilyen formában nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználó tartalomban.

15. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa, a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.

16. Az Üzemeltető saját fejlesztési ütemezésének megfelelően időszakosan korlátozhatja egyes részek funkcióit, annak érdekében, hogy fejlesztéseit illetve frissítéseit zökkenőmentesen véghezvihesse.

17. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy egyes esetekben a Felhasználói fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze, korlátozza, Felhasználói tartalmat eltávolítson vagy módosítson annak érdekében, hogy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatás keretein belül.

18. Az Üzemeltető a Felhasználói fiók e-mail címére, vagy privát üzenetben Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.

19. A regisztrációkor megadott e-mail cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadók fenntartják a jogot a felhasználó azonosítójának felfüggesztésére vagy törlésére. 

20. A Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás közvetítő szolgáltatásnak minősül (2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerint), így a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

21. A Hobbielektronika.hu támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni a Hobbielektronika.hu keretein belül keletkezett minden hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő információk is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelően a Hobbielektronika.hu felhasználóit képező egyének és szervezetek, valamint a Hobbielektronika.hu munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a Hobbielektronika.hu és munkatársai hivatalos álláspontját. A hozzászólásokért kizárólag annak feladója, mint egyén felelős, de sem a Hobbielektronika.hu, sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartoznak azokért.

22. A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A HOBBIELEKTRONIKA.HU ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A Hobbielektronika.hu nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A Hobbielektronika.hu oldalain fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak. 

II. Adatvédelem

1. A Látogatóról személyes adat nem kerül rögzítésre.

2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkező adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.

3. Az adatvédelem és adatkezelésben az Üzemeltető betartja az adatkezelési nyilvántartásba vételkor vállalt kötelezettségeit.

4. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók a Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.

5. A Szolgáltatáson belül működő Privát üzenet rendszerben létrejövő privát üzenetek magánlevelezésnek minősülnek, azokat levéltitok védi és kizárólag a küldő és címzett Felhasználóra vonatkoznak.

6. A Szolgáltatáson belül működő Privát üzenet rendszerben létrejövő privát üzenetek harmadik félnek átadása, nyilvános megjelenítése, adathalászata szigorúan tilos.

7. A Szolgáltatáson belül működő Privát üzenet rendszerben tárolt három évnél régebbi üzenetek automatikusan törlődnek.

8. Az oldalon belül működő moderálási kérelmek felületen a moderátor üzenete szintén privát üzenetnek minősül, a Privát üzenet rendszerrel egyező szabályozás alá tartozik.

9. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át, kivételt képez ez alól a törvényi kötelezettségben szereplő, kötelező adatszolgáltatás állami szerv, hatóság felé.

10. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bírósági, vagy hatósági megkeresésre bármilyen általa tárolt illetve elérhető Felhasználó adatot, tartalmat, privát üzenetet, törlésre jelölt tartalmat átadjon.

11. Az Európai Parlament és Tanács 2009/136/EK irányelve, amely az elektronikus adatvédelemmel és a HTTP/HTTPS-sütik (cookies) weboldalakon történő használatával foglalkozik, weboldalunkra is érvényes. A weboldal használatának folytatásával a felhasználó és a látogató beleegyezik a cookie-k használatába. Az összes HTTP/HTTPS süti törölhető, vagy letiltható erről a honlapról, viszont az oldal ebben az esetben nem fog megfelelően működni.

12. Adatvédelmi irányelvekről bővebben az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési szabályzatban adunk tájékoztatást. (Adatkezelési szabályzat)

III. Szerzői jogi nyilatkozat

1. Az Üzemeltető által működtetett weboldal (pl. Hobbielektronika.hu) illetve egyéb kiadványaiban szereplő tartalmak másodközlése, adatbázisban történő gyűjtése és tárolása, kizárólag a BioDigit Kft előzetes, írásbeli engedélyével történhet. Az üzemeltetett honlap tartalmi és formai részei közlési engedély birtokában sem használhatóak fel.

2. Az Üzemeltető mindent megtesz az általa működtetett weboldalon megjelenő információk naprakészségének, pontosságának és teljességének fenntartásáért, de felelősséget nem vállal a szereplő információk felhasználásából eredő következményekért, károkért.

3. Az oldalon megjelenített tartalmak szerzői jogtulajdonosa az Üzemeltető, az ettől eltérő jogállás külön jelzésre kerül (Pl. „Szerző: …” formában, „… válasza” / „… hozzászólása” formában, stb.)

4. A Hobbielektronika.hu weboldal bármely részére mutató hivatkozás helyezhető el más tartalomszolgáltató oldalára, előzetes engedélykérés nélkül. Az így létrejövő hivatkozás (link) törlését azonban az Üzemeltető bármikor követelheti, különös tekintettel az oldalra nem méltó körülmények esetében.

5. A Hobbielektronika.hu tartalmainak Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történő teljes vagy részleteiben történő reprodukálása csak a Kiadó / Üzemeltető írásbeli engedélyének birtokában lehetséges.

IV. Moderáció

A weboldalon létrehozott, a Szolgáltatás keretein belül közölt Felhasználói tartalomba az Adminisztrátorok és Moderátorok beavatkozhatnak, ezen beavatkozásokat nevezzük Moderációnak.

A beavatkozás nem érintheti a felhasználói jelszavakat illetve privát üzeneteket. Felhasználói jelszavakban módosítást különleges esetekben is kizárólag csak az Üzemeltető végezhet a Felhasználó külön kérésére, amennyiben személyazonosságáról saját megítélése szerint megfelelően megbizonyosodott. Az így létrejövő jelszómódosítás célja az esetlegesen inaktívvá vált felhasználói fiókhoz való újra hozzáférés, például megváltozott e-mail cím esetén nem működő jelszóemlékeztető.

A moderáció célja:

1. A moderáció elsődleges célja, a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív és nem sértő beszédlégkör fenntartása.

2. Az ÁSZF-be ütköző Felhasználói tartalmat az Adminisztrátorok részben vagy egészben eltávolíthatják, módosíthatják.

3. A Felhasználói fiókot szabályok megsértése esetén az Adminisztrátorok figyelmeztethetik, korlátozhatják ideiglenesen, vagy véglegesen, illetve egyes esetekben a Felhasználói fiókot meg is szűntethetik, kitilthatják.

4. Ha a kitiltás időtartama alatt a Felhasználó új Felhasználó fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói fiók végleges kitiltásra kerülhet, illetve az Üzemeltető az újra regisztrálást információtechnológiai eszközökkel meggátolhatja.

5. Az Adminisztrátor illetve Moderátor a Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.

6. A Moderációs döntések véglegesek, észrevételt tenni kizárólag megalapozott és a szabályzatban is megengedett módon a „Hiba jelentése” opcióval lehetséges, más módon és helyen tett észrevételt az Adminisztrátorok törölhetnek, illetve annak szabályzatba ütköző módja miatt, nincs lehetőségük sem figyelembe venni.

7. Tiltott tevékenységek és esetek a Felhasználói tartalomban

7/1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan megváltoztatja a Szolgáltatás megjelenését részben vagy egészben.

7/2. Olyan beavatkozás, mely zavarja a rendeltetésszerű használatot, zavarja a többi Felhasználót. Ilyenek a túlzott mértékű hangulatjelek alkalmazása, óriási méretű képek, kártékony programkódok és fájlmellékletek, felesleges üres sorok illetve díszítések, sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, a jóízlést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom.

7/3. A Hobbielektronika.hu fórumán különös hangsúlyt fektetünk a magyar helyesírás szabályainak betartására, így törekednie kell minden Felhasználónak, a szokással összhangban helyesen és érthetően fogalmazzon.

7/4. Tilos a jogszabálysértés, vagy arra buzdítás, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, valótlan információk terjesztése, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek és kifejezések használata, nemzeti jelképek megsértése.

7/5. Etnikai, faji, vallási, nemzeti és nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás megsértése.

7/6. Kiskorúak fejlődésére káros tartalmak megjelenítése, megosztása (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.)

7/7. A „Flood” illetve a  „Keresztbe posztolás”, azaz ugyan azon, vagy nagyon hasonló tartalmak egy helyen többször, vagy több helyen való megjelenítése.

7/8. Tilos a „cyberbullying”, fenyegetés, zaklatás, támadás.

7/9. Tilos az erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, illetve valami ellen hangoló tartalom elhelyezése, azaz a „Flame”.

7/10. Tilos a „Trollkodás” azaz a téma illetve a közösségromboló provokáció.

7/11. Tilos a túlzott mennyiségű, témába nem vágó tartalom elhelyezése azaz az „OFF-olás”

7/12. Tilos a szerzői illetve a szomszédos vagy vagyoni jogok (általánosságban jogszabályok) által védett bárminemű szoftver, adat, képanyag, hanganyag, filmagyag, rajz és séma, dokumentáció, magazin jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, stb.), segítségkérés vagy használatra buzdítás. Tilos fájlcserélő oldalak meghívóinak terjesztése, kérése.

7/13. Aktuálpolitika, faji és etnikai kérdések megtárgyalása, véleménynyilvánítás minden felületen tilos.

7/14. Privát üzenetek kiadása, másik féllel megosztása, nyilvánosságra hozása minden módon és felületen tilos, mivel azokat levéltitok védi és magánlevelezésnek minősülnek.

7/15. Tilos a megszerzett személyes adattal történő visszaélés, az érintett beleegyezése nélküli közzététel.

7/16. Tilos az üzletrontás, még akkor is, ha az jószándékú, tehát ugyan azt a terméket olcsóbban láttad, vetted, adod.

7/17. Tilos a „spam”, azaz a kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.

7/18. Like-ok, szavazatok gyűjtése.

7/19. Korábban bármilyen okból moderált tartalom ismételt elhelyezése.

8. Az oldalon nem szerkesztett felhasználói tartalom is található. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett Felhasználó tartalmat ellenőrizni, de fenntartják a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállalnak kötelezettséget rá), hogy a tudomásukra jutott, jogi vagy más okból nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák.

9. Ami az apróhirdetésben történik, az ott is marad. Kérjük, törölj lábat mielőtt a fórumba belépsz. A fórumon tilos mindennemű apróhirdetéssel kapcsolatos értekezés, vita, panasz ügyintézés, érvénytelenítési - moderálási vita. Ezen szabály megsértése esetén a hozzászólások törlésén túl, MINDEN résztvevő némításban részesül, ugyanis az ilyen viták rengeteg olvasót zavarnak.

V. Hirdetés, apróhirdetés

A jelenleg érvényes szabályzat az alábbi:

1. A fórum teljes felületén az árusítás, hirdetés szigorúan tilos. Ilyen esetekben az Adminisztrátorok azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül törölhetik a teljes Felhasználói fiókot, ugyanis a Hobbielektronika.hu elsődlegesen egy online magazin és fórum, nem pedig apróhirdetési oldal.

2. Tilos továbbá az alábbi cikkek illetve, a törvényileg is szabályozott termékek és szolgáltatások hirdetése:

2/1. Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver (airsoft is), festéklövő fegyver (paintball), muzeális fegyver, színházi fegyver, íj, 8cm-nél nagyobb élhosszúságú kés, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített bármilyen közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.

2/2. Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek stb.).

2/3. Üdülési csekk, cafeteria, értékpapír, bankbetét, bankjegy vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya, hitelkártya stb.), kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.

2/4. Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.

2/5. Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.

2/6. Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.

2/7. Hamis vagy hamisított márkajelzésű, másnéven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült terméket hirdetni tilos). Az elektronikai szakmában előfordulnak például teljes funkionalitású klónok (pl. programozók esetében), így ezen termékek kizárólag akkor hirdethetők, ha azoknál a hirdetésben egyértelműen feltüntetésre kerül, hogy klón és az eladó a vásárlót külön tájékoztatja a vásárlás folyamán is, hogy az általa forgalomba hozott termék nem eredeti, másolat. Emellett tilos az eredeti márkanév vagy logó használata a leírásokban. Hamis terméket forgalomba hozni törvényellenes, így kérjük a hirdetőket kerüljék a hamis termékek hirdetését.

2/8. Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).

2/9. Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.

2/10. Számítógépes játékok illetve szolgáltatások accountja (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) és az azokhoz kapcsolódó játékok, melyek nem használhatóak a fiók nélkül (bővebben), illetve (tipikusan az ún. MMORPG) játékokban használatos virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).

2/11. Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó/account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.

2/12. Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)

2/13. Szolgáltató által letiltott telefon, tablet, stb.

2/14. Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.

2/15. Bármi, ami bűncselekményből származik.

2/16. Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.

2/17. Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing vagy gazdasági tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás).

2/18. Egy konkrét termék vagy szolgáltatás többszöri hirdetése.

2/19. Ugyanazon termék vagy szolgáltatás 28 napon belüli ismételt feladása. Ugyan annak a terméknek minősül abban az esetben is, ha az eladási árat az eladó az új hirdetésben csökkentette.

2/20. A 14/2011. (XII.27.) NMHH rendelet hatálya alá tartozó, televíziós műsorszórás vételére szolgáló eszközök, készülékek (TV-k, dekóderek stb.), ha a hirdetésben a rendeletben foglalt szövegezéssel nem szerepel, hogy az eszköz alkalmas-e a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére. A rendeletbe ütköző apróhirdetések értesítés nélkül törlésre kerülhetnek! A nyilatkozat tartalmáért a Felhasználó a felelős!

2/21. Tilos, az apróhirdetési részleg hirdetési kategóriáján kívül eső termék és szolgáltatás hirdetése.

2/22. Tilos, több különböző terméket tartalmazó hirdetés feladása több eltérő árral, ha azok nem egymáshoz tartozó részegységek (gyűjtő hirdetés).

2/23. Tilos kereskedelmi, gazdasági tevékenységet folytatni (2005. évi CLXIV. törvény szerint).

3. Vevők biztonsága érdekében kizárólag hitelesített felhasználói fiókkal lehet hirdetést feladni.

4. Egyidejűleg engedélyezett hirdetések száma: 10.

5. A szerkesztők bármelyik hirdetést indoklás nélkül eltávolíthatják, amennyiben az nem teljesíti maradéktalanul az apróhirdetésre illetve a felhasználóra vonatkozó szabályokat.

6. Engedélyezett hirdetési kategóriák, termék témakörök: Elektronikai alkatrészek, elektronikai iparhoz és elektronikai hobbihoz kapcsolódó műszerek, egyedi áramkörök, panelok, elektronikai szerelés- és gyártástechnológiai anyagok (forrasztástechnika, vegyszerek, huzalok, filcek, mechanikai elemek, műszerdobozok), fejlesztői panelek – demó boardok, audio-videotechnikai eszközök (erősítők, hangfalak, TV-k, stb.), robotikai és RC alkatrészek, műhelyfelszerelés, szerszámok. A számítástechnikai eszközök hirdetése nem tiltott, mivel az elektronikai szakmához kapcsolódik, de közös érdekünk, hogy a Hobbielektronika.hu apróhirdetése ilyen hirdetéseket ne tartalmazzon.

7. Az apróhirdetés részlegben a szabálysértő hirdetések felhasználó bejelentések alapján kerülnek megvizsgálásra, így előfordulhat, hogy a szerkesztők nem távolítanak el azonnal egy szabálysértő hirdetést.

8. A kínál rovatba feltöltött képeknek saját készítésűeknek és kiemeléseket (pl. keret) – figyelem felhívásokat nem tartalmazó fotóknak kell lenniük.

9. A Hobbielektronika.hu semmilyen módon nem vonható felelősségre meghiúsult adásvétel esetén, nem jár közben a problémás, sikertelen, vagy bármely okból nem létrejött adásvétel, csere vagy garanciális problémák ügyében.

10. Nem engedélyezett webalbumok, tárhelyek, gyűjtő apróhirdetési oldalak linkelése.

11. Kínál típusú hirdetéseknél az ár megadása kötelező (még 1 Ft - alku sem lehet), emellett a vevővel tilos a meghirdetett árnál nagyobb vételárat fizettetni (kivétel ezalól a plusz szállítási költség)

12. Több különböző terméket tartalmazó hirdetést kizárólag akkor szabad feladni, ha: I.) a megadott ár az összes termék együttes ára és kizárólag egyben vásárolható meg, II.) vagy funkciójukban és árukban azonosak (IC-k, szakkönyvek, stb).

13. Tilos, több felhasználónevet igénybe venni az apróhirdetés használatához. Egy természetes személy egyetlen felhasználói fiókot használhat az apróhirdetések feladására.

14. Kereskedni, eladni kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az adózási kötelezettségeket maradéktalanul betartva lehet. Mint más apróhirdetési oldalt, úgy a Hobbielektronika.hu apróhirdetés részlegét is figyelemmel kíséri a NAV.

15. Hirdetői értékelések: Az apróhirdetők eladóként szerzett értékelései a felhasználó neve mellett és a hirdetés belső oldalán csillag ikonnal kerül megjelenítésre. Bővebb információ az értékelésre kattintva tekinthető meg. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy az értékelés mögött nem jött létre valós adás-vétel, úgy az értékelést joga van eltávolítani.

16. Termék állapota: A szabályzat érvénybelépését követő hirdetéseknél az eladásra kínált, vagy megvételre szánt termék állapotának megjelölése kötelező.

  • Új állapot: Akár régi, akár új gyártású, ha az állapota sértetlen,
  • Használt: Ha korábban használva volt, vagy használatból eredő kopások, sérülések, forrasztások találhatók rajta, de teljesértékűen használható,
  • Hibás: Ha bármilyen (akár apró hiba is) korlátozza a teljes értékű használatot, ha bármely része a terméknek már nem a gyári állapot szerint működik.

A hirdetés feladásával a Felhasználó elfogadja a hirdetési szabályzatot.

Amennyiben a felhasználó bármely hirdetését szabálysértőnek jelentenek, további intézkedésig a rendszer a felhasználó fiókjához tartozó összes folyamatban lévő hirdetést automatikusan elrejtheti. 

VI. Videó részlegre vonatkozó egyéb szabályok, rendelkezések

- Mű felhasználónak (továbbiakban felhasználó) minősül a BioDigit Kft továbbá
- Szerzőnek minősül az a regisztrált tag, aki a BioDigit Kft által üzemeltetett weboldalon regisztrációt követően audiovizuális tartalmat és/vagy ehhez írásos tartalmat tölt fel.
Szerző jelen szerződés elfogadásával elismeri, és egyben kijelenti, hogy:
* tudomással bír arról, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseink értelmében szerzőnek minősül mindaz, aki a film szerzője, rendezője és mindazok, akik a film egészének kialakításához szintén alkotó módon járultak hozzá.
* a szerzői jogi törvénynek megfelelő jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan, korlátozásmentesen jogosult. Szerző kijelenti és jelen szerződés elfogadásával megerősíti, hogy - ha a műnek több szerzője, készítője, illetve szereplője van - szerző az összes, a jelen pont szerint mű tekintetében jogokkal bíró személy részéről teljes körű felhatalmazással rendelkezik a jelen szerződés megkötésére.
Szerző kijelenti és jelen szerződés elfogadásával megerősíti továbbá, hogy a műben olyan más vizuális vagy hangzó anyag, tárgy, jelkép, helyszín nem szerepel és/vagy nem látható, amelynek tulajdonosa, jogtulajdonosa, használója stb. bármilyen jogcímen felléphet felhasználóval szemben, illetve a műben a felismerhető tárgyaknak, jelképeknek, helyszíneknek stb. a műben történő felhasználására szerző - amennyiben szükséges - tulajdonosok, jogtulajdonosok, használók stb. engedéllyel rendelkezik. Az engedélyek meglétének ellenőrzésére felhasználó semmilyen formában sem kötelezhető, így az esetleges engedélyek megszerzésének felelőssége, illetve ennek hiányában a kártérítési felelősség kizárólag szerzőt terheli.

Szerző jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy a műben nem a szerző által írt zenemű, vagy bármilyen, hanganyag - akár részben, akár egészben - nem szerepel, vagy rendelkezik megfelelő engedélyekkel a nyilvános bemutatásához.

Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a szerző művét a jelen szerződésben meghatározottak szerint felhasználja, amely felhasználási joggal felhasználó élni kíván. Felek megállapodásuknak megfelelően rögzítik, hogy a szerző jelen szerződéssel megadott felhasználási engedélye alapján a felhasználó által megszerzésre kerülő felhasználási jog korlátozás mentes, így felhasználó a mű felhasználására

* a Magyar Köztársaság területén kívül is, a világ összes országára kiterjedően és
* időtartambeli korlátozás nélkül jogosult.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a felhasználó számára adott felhasználási engedély kizárólagos. Felek egybehangzó akaratuknak megfelelően rögzítik, hogy a felhasználó számára biztosított kizárólagos felhasználási engedély alapján csak a jogszerző, azaz felhasználó használhatja fel a művet, így szerző további felhasználási engedélyt nem adhat.
Felek megállapodnak továbbá, hogy szerző csak akkor jogosult a mű további felhasználására, ha ehhez felhasználó előzetesen, írásban hozzájárul.

Felhasználó a mű felhasználása során többek között jogosult a mű:
- többszörözésére (akár adathordozón való rögzítés is). A mű többszörözése alatt értendő különösen a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása.
- terjesztésére: Felhasználó jogosult a mű (a példány jellegétől függetlenül) nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással, a mű egyes példányainak a nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adására.
- nyilvános előadására

- a nyilvánossághoz közvetítésére sugárzással vagy másként

- átdolgozásra: Felhasználó jogosult a szerző művét átdolgozni annak érdekében, hogy a mű a felhasználó általi felhasználás céljának minden szempontból (így különösen műszaki, tartalmi, nyelvi) megfeleljen.
Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a szerző művét hozzáadással, elhagyással vagy kicseréléssel módosítsa és/vagy bármilyen más módon megváltoztassa.

Szerző tudomásul veszi, hogy a felhasználó által nyilvánosságra hozott mű részlete, vagy kisebb terjedelmű esetén az egész (önálló) mű szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvett művet nem használják fel üzletszerűen.

Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy - a szerzői jogi törvényben meghatározott kereteken belül - magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogi törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért felhasználó felelőssé nem tehető.

Szerződő felek egybehangzó akaratuknak megfelelően megállapodnak, hogy szerzőt a felhasználási jog ellenértékeként díjazás nem illeti meg; szerző a felhasználási jogot ingyenesen biztosítja felhasználó számára.


A videó Szerzője jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó:
* a BioDigit Kft az előző pontokban rögzített további módokon a szerző művét - korlátozás mentesen - felhasználja, nyilvánosságra hozza.
* fellépjen szükség esetén - pl. más általi jogosulatlan felhasználás - a szerző személyhez fűződő jogainak a védelme érdekében.

Szerző jelen elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy ha felhasználó a szerző által készített filmet a szerző szerzői (felvett becenév, felhasználónév) nevén hozzák nyilvánosságra, úgy ezen esetben a szerzői jogokat a szerző fellépéséig a felhasználó - aki a művet először hozta nyilvánosságra - gyakorolja.

VII. Hitelesített felhasználói fiók (korábban Ellenőrzött felhasználói fiók)

Az Üzemeltető a Szolgáltatás egyes részeinek használatához megköveteli az ún. Fiók hitelesítést.

1. A hitelesítési folyamatot az adott szolgáltatás igénybevételekor automatikusa elindítja a rendszer, a szolgáltatáshoz való hozzáférésre pedig a folyamat lezárultakor nyílik lehetőség.

2. Felhasználói fiók hitelesítése szükséges például az alábbi szolgáltatások igénybevételéhez: Privát üzenet küldése, apróhirdetés feladása, nyilvános fórum hozzászólás írása, stb.

3. Az ellenőrzési folyamat során az SMS küldéshez / fogadáshoz használt telefonszám a Szolgáltatásban a Felhasználói fiókhoz rögzítésre kerül, nyilvánosan nem látható módon (bővebben erről az adatvédelmi szabályzatban).

4. Visszaélés esetén, amennyiben az adott hatóság, illetve állami szerv adatszolgáltatási kérelemmel fordul az Üzemeltetőhöz, a hitelesítéskor megadott telefonszámot, az ellenőrzés elvégzésének időpontját is a hatóság rendelkezésére bocsájtja, a Felhasználói fiók összes adatával együtt.

5. Amennyiben egy hitelesített felhasználó Felhasználói fiókja törlésre kerül, a hozzá kapcsolódó telefonszám is biztonsági okokból tiltólistára kerül (az esetleges visszaélés meggátlása céljából), így az a telefonszám újra már nem használható fel hitelesítésre.

6. A korábbi Ellenőrzött felhasználói státusz bekerült a fiókhitelesítési rendszerbe, így a korábbi Ellenőrzött felhasználók, az új rendszerben is automatikusan Hitelesített felhasználói fiókkal rendelkeznek, nincs teendőjük a hitelesítéssel.

7. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók hitelesítési folyamat már működő Szolgáltatásba került bevezetésre, így technikai okokból a bevezetés folyamatosan történik, ennek megfelelően nem minden felhasználói fiókot egyszerre érint.

8. A fiókhitelesítéskor esetleg felmerülő költségekért (pl. roaming díjak), a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, a Felhasználó anyagi követelést az Üzemeltető felé nem támaszthat.

9. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a bármely fél által küldött, de nem megérkezett SMS üzenetekért.

10. A Hitelesítési folyamathoz SMS küldésre / fogadásra alkalmas mobilkészülékre van szükség.

11. A hazai mobilszolgáltatókhoz tartozó telefonszámokra rendszerünk küldi a hitelesítő kódot ingyenesen.
Külföldi mobilszolgáltatók esetén a Felhasználónak szükséges a hitelesítő üzenetet SMS-ben szerverünk felé elküldeni, a kódot pedig rendszerünk adja meg a folyamat részeként.

12. Egyes esetekben (pl. többszöri hibás PIN kód), a rendszer ideiglenesen felfüggeszti a hitelesítő PIN kód kiküldését, ebben az esetben a felhasználónak szükséges a hitelesítő PIN kódot szerverünk felé elküldeni.

13. A hitelesítéskor használt telefonszám nyilvánosan nem kerül megjelenítésre, és biztonsági okokból annak megjelenítését sem lehetséges az adatlapon bekapcsolni.

VIII. Tippek, jótanácsok, egyéb szabályok

Idevonatkozó szabályzatot a „Használati útmutató és szabályok” rész tartalmaz, mely elválaszthatatlan része az ÁSZF-nek.

Végszó

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. Az el nem kerülhető jogviták eldöntésére a szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.A "Használati útmutató és szabályok" című, bárki számára szabadon elérhető tartalom ezen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. Az el nem kerülhető jogviták eldöntésére a szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
Bejelentkezés

Belépés

Hirdetés
XDT.hu
Az oldalon sütiket használunk a helyes működéshez. Bővebb információt az adatvédelmi szabályzatban olvashatsz. Megértettem